Anul III - sem. 1

 • L1-01 - Proiecte în Inventor

Curs-01 - Introducere în Inventor

 • L2-01 - Modelarea unui corp intermediar de pompă
 • L2-02 - Modelarea unui rotor de pompă

Curs-02 - Unelte de modelare 3D

 • L2-03 - Modelarea unui racord curbiliniu
 • L2-04 - Modelarea unui rotor cu palete

Curs-03 - Desene tehnice de execuție

 • L2-08 - Generarea documentatiei de executie (Componente)
 • L2-10 - Modelare avansata prin manipulare directa

Curs-04 - Piese din tablă

 • Lucrare de verificare 1 - Modelare piesă (bilet tras aleator) dintre piesele 20 .. 40 din secțiunea Album 100 Parts aflată pe acest site
 • L2-06 - Modelarea unei piese din tablă
 • L4-01 - Modelarea unui șurub ca element al unei familii de piese

Curs-05 - Ansambluri

 • L3-01 - Ansambluri de piese
 • Lucrare de verificare 2 - Creare ansamblu

Încheierea situației

În ultima săptămână de clasă 16 - 20 ianuarie 2017 studenții au posibilitatea de a reface o lucrare de laborator sau una dintre cele două verificări în cadrul orelor normale de laborator programate în acea săptămână.

Vineri, 20 ianuarie 2017, fiind ultima zi de clasă, iar disciplina încheindu-se cu Verificare (și nu Examen), va avea loc finalizarea situației pe semestrul I. Începând cu ora 8:30 studenții interesați sunt așteptați în sala CB-112 pentru a reface o ultimă lucrare sau verificare și/sau pentru a le trece nota în carnet. La ora 11 notele finale vor fi trecute în catalog, iar în cursul după amiezii din aceeași zi tabelul cu notele va fi postat în această pagină web.

Rezultate finale

Găsiți aici rezultatele finale: REZULTAT